KONKURSI

Sačekajte par sekundi dok se učitaju najnoviji oglasi ili osvježite stranicuObjavljeno 11.12.19 – 14:43

Konkursi u BiH za 5

Kako neko može imati 15 godina i završen fakultet i godinu dana radnog iskustva Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.12.19 – 20:44

Konkursi u BiH za 5

PUNO RADNIH MJESTA! Javni konkurs / oglas za prijem u radni odnos, JP Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo, objavljen u “Dnevnom avazu”, 06.12.2019. godine!!! Sliku skinite na mobitel i zumirajte ili otvorite u cijelom zaslonu preko računara, velik je konkurs pa nema druge opcije da ga objavimo Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.12.19 – 20:43

Konkursi u BiH za 5

Objavljeno 06.12.19 – 20:42

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa JP “Komunalac” d.d. Gradačac, objavljen u “Oslobođenju”, 06.12.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.12.19 – 17:55

Konkursi u BiH za 5

Šestorka prima: Javni oglas za prijem radnika u JP “LOKUM” d.o.o. Sarajevo na određeno vrijeme, objavljen u “Oslobođenju”, 05.12.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 06.12.19 – 17:54

Konkursi u BiH za 5

Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave i službi za upravu Općine Posušje, objavljen u “Večernjem listu”, 06.12.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 03.12.19 – 22:20

Konkursi u BiH za 5

Javio se pratitelj koji je dobio posao uz pomoć nas, on kaže: "Pozz jedan sam od rijetkih onih koji su bez štele dobili posao, radim evo napunio pola godine. Nemojte narod obeshrabriti sa tim štelama, meni su svi govorili, ma to sve se zna, bla bla, forsirajte ih da predaju". To je njegova poruka za vas, a mi vas i forsiramo da predajete, pogotovo na konkurse koje pokušavaju sakriti jer vam ne mogu ništa ako ste bolji, a u većini slučajeva jeste jer obično kome se štele konkursi, navuku se bodovi preko kojekakvih kućnih lista i slično. Drago nam je da se neko javio ko je preko naše stranice vidio konkurs. Radi se o momku koji je dobio posao u jednoj od sarajevskih općina. Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 03.12.19 – 19:37

Konkursi u BiH za 5

Stiže prvo raskrinkavanje iz inboxa:

BEZOBRAZNA KORUPCIJA U TOPLANAMA SARAJEVO
Nakon što je poništen konkurs za prijem 20 novih radnika u Toplanama Sarajevo, zbog prijave supervizora u kojoj se navodi da predsjednik komisije Džemal Aganovic namješta konkurs svojoj djeci, u Toplanama Sarajevo idu korak dalje.
Umjesto da predsjednika komisije adekvatno kazne zbog namještanja konkursa na koji se prijavilo oko 500 kandidata, uzimajući u obzir troškove kojim su njih 500 kandidata prilikom podnošenja prijava bili izloženi, vrijeme utrošeno za pripreme na testiranja znaja itd, te narušenom ugledu preduzeća, sadašnja Uprava Toplana Sarajevo ga nagrađuje direktorskim mjestom u Toplanama, a vladajuća šestorka pozicijom u nadzornom odboru. Ovo je samo jedan od primjera da nivo bezobrazluka i korupcije kod nas beskonačan.
Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 03.12.19 – 18:29

Konkursi u BiH za 5

PAŽNJA SVIMA! Ako bude bilo kakvog namještanja konkursa u Državnom zatvoru a vi saznate za to, javite nam se slobodno, mi ćemo sve objaviti javno i transparentno, kako o onome ko štima tako i o onome kome se štima. Vrijeme je da im stanemo u kraj i da se zapošljavaju sposobni a ne podobni. Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 02.12.19 – 17:58

Konkursi u BiH za 5

Pokušali su sakriti konkurs, jedva smo ga našli! Posla za svakoga: Državni zatvor zapošljava više od 200 ljudi Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 29.11.19 – 23:29

Konkursi u BiH za 5

Oglas za prijem radnika za potrebe KCUS -a na neodredeno vrijeme, objavljen u “Dnevnom avazu”, od 28.11. 2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 29.11.19 – 23:26

Konkursi u BiH za 5

Imamo li direktora na stranici, šestorka imenuje: Javni oglas za izbor i imenovanje direktora KJKP Park, d.o.o. Sarajevo, objavljen u “Oslobođenju”, 28.11. 2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 21.11.19 – 11:42

Konkursi u BiH za 5

Oglas za zapošljavanje novog radnika u JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, objavljen u “Oslobođenju”, 21.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 21.11.19 – 11:42

Konkursi u BiH za 5

Evo posla za tuzlanski kanton: Javni oglas za prijem u radni odnos, JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, objavljen u “Dnevnom avazu”, 20.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 21.11.19 – 11:41

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Kladanj, objavljen u “Oslobođenju”, 21.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 21.11.19 – 11:41

Konkursi u BiH za 5

Javni natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, JU “Centar za soc rad Orašje”, objavljen u “Dnevnom listu”, 20.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 21.11.19 – 11:40

Konkursi u BiH za 5

Oglas za prijem u radni odnos u JP “Rad” d.d. Tešanj, objavljen u “Oslobođenju”, 21.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 21.11.19 – 11:29

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” Sarajevo, objavljen u “Oslobođenju”, 21.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 15:01

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora predškolske ustanove “Kid IUS” Sarajevo, objavljen u “Nezavisnim novinama”, od 08.11. do 11.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 13:56

Konkursi u BiH za 5

Javni ntječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, objavljen u “Večernjem listu”, od 08.11. do 11.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 13:55

Konkursi u BiH za 5

Javni natječaj za izbor i imenovanje članova UO Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj, objavljen u “Večernjem listu”, od 08.11. do 11.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 13:54

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto na neodređeno vrijeme u “Kantonalnom stambenom Fondu” Sarajevo, objavljen u “Oslobođenju”, od 08.11. do 11.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 13:53

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Grad Zenica, objavljen u “Oslobođenju”, od 08.11. do 11.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 13:53

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JP “Ilidža” d.o.o. Sarajevo, objavljen u “Oslobođenju”, od 08.11. do 11.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 13:52

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, objavljen u “Oslobođenju”, od 08.11. do 11.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 13:52

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos u JU Dječije obdanište “Živinice”, objavljen u “Oslobođenju”, od 08.11. do 11.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 13:46

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem u radni odnos u Općini Tešanj, objavljen u “Dnevnom avazu”, od 08.11. do 11.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 13:45

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u KJKP “Rad” d.o.o. Sarajevo, objavljen u “Dnevnom avazu”, od 08.11. do 11.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 13:43

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kiseljak, objavljen u “Dnevnom avazu”, od 08.11. do 11.11.2019. godine

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),
člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna”, broj 7/11) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Kiseljak, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kiseljak
5 / 796
Radna mjesta:
01. Rukovoditelj službe – pomoćnik općinskog načelnika u Službi za gospodarstvo,
urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršitelj
02. Rukovoditelj službe – glavni općinski inspektor u Službi za inspekcijski nadzor
(inspektorat) – 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni suradnik za komunalnu naknadu u Službi za gospodarstvo, urbanizam,
zaštitu okoliša i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršitelj
04. Tajnik Općinskog vijeća – 1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova: rukovodi Službom sa ovlaštenjima: da raspoređuju poslove i zadatke na
službenike i namještenike Službe, da utvrđuju prioritet u obavljanju poslova i zadataka, da
daju upute i objašnjenja za rad i da nadziru rad službenika i namještenika, te koordiniraju
rad u Službi, da predlažu poslove i zadatke za godišnji program rada Jedinstvenog
općinskog organa uprave i da utvrđuju mjesečne ili tromjesečne planove rada Službe kojom
rukovode, da daju prijedloge iz oblasti rada Službe za izvještaj o radu Jedinstvenog
općinskog organa uprave, da osiguravaju zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje svih
poslova iz nadležnosti Službe, da redovno (svakodnevno) i tjedno upoznaju općinskog
načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti službi i da predlažu
načelniku poduzimanje određenih mjera za rješavanje postojećih problema u radu službi u
cilju osiguranja uvjeta za pravilno i zakonito obavljanje svih poslova iz nadležnosti službe,
da postupaju po zahtjevima općinskog načelnika koji se odnose na obavljanje poslova iz
nadležnosti Službe; i neposredno vrši slijedeće poslove: organizira vršenje svih poslova iz
nadležnosti Službe; raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje im
upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih
poslova iz nadležnosti Službe; redovno upoznaje općinskog načelnika o stanju i problemima
u svezi vršenja poslova iz nadležnosti u Službi, predlaže poduzimanje potrebnih mjera; vrši
najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; priprema plan godišnjih odmora i donosi rješenja
za ista u Službi; predlaže poduzimanje propisanih zakonskih postupaka zbog povrede radne
dužnosti, etičkog kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada državnih službenika i
namještenika; utvrđuje prijedlog ocjena rada za službenike i namještenike; stara se o
osiguranju stručnog usavršavanja za službenike i namještenike; prima stranke i daje
određena pojašnjenja u svezi određenih problema iz nadležnosti rada Službe; organizira i
uspostavlja određenu suradnju sa drugim općinskim, međuopćinskim, kantonalnim,
federalnim službama, organima, organizacijama, institucijama i nevladinim organizacijama
i udrugama, međunarodnim organizacijama i dr.; priprema programe i planove za općinski
proračun; inicira pripremu i izradu nacrta odluka za općinsko vijeće iz nadležnosti Službe;
vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe koje odredi općinski načelnik.
02. Opis poslova: u rukovođenju Službom ima sljedeća ovlaštenja: da organizira vršenje
svih poslova iz nadležnosti Službe; da raspoređuje poslove na inspektore, državne
službenike i namještenike koji se nalaze u Službi; da utvrđuje mjesečne i tromjesečne
planove rada inspekcijskog nadzora i da osigurava realiziranje planirane inspekcije; da
neposredno rukovodi inspekcijom na terenu i osigurava zakonito, stručno i blagovremeno
obavljanje svih planiranih zadataka; da ostvaruje odgovarajuću suradnju sa tajnikom uprave
i sa pomoćnicima općinskog načelnika u pitanjima koja se odnose na vršenje poslova
inspekcijskog nadzora; da ostvaruje odgovarajuću suradnju sa inspekcijom Kantona
Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona i odgovarajućom inspekcijom Federacije u
pitanjima od zajedničkog interesa; da osigura vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe
kojom rukovodi i zahtjeva općinskog načelnika koji se odnose na poslove iz nadležnosti
Službe; za svoj i rad Službe kojom rukovodi neposredno odgovara općinskom načelniku i
neposredno vrši sljedeće poslove: rukovodi poslovima koji se odnose na inspekciju nad
sprovođenjem zakona, drugih propisa i općih akata; ostvaruje suradnju sa inspekcijama na
kantonalnoj i federalnoj razini; planira i neposredno na terenu organizira vršenje
neposrednog inspekcijskog nadzora i u vršenju tih poslova odlučuje o pitanjima za koja je
zakonom ovlašten; donosi programe i planove obavljanja inspekcijskog nadzora za općinu;
vodi evidencije o općinskim inspektorima; vodi evidencije o službenim iskaznicama
općinskih inspektora; donosi program obuke za općinske inspektore; podnosi izvješće o
svom radu općinskom načelniku i općinskom vijeću; vrši nadzor nad sprovođenjem zakona
i propisa na zaštiti okoliša i prirodnih resursa; provjerava sve dokumente koji se nalaze u
pogonima i postrojenjima,uzima uzorke i provodi mjerenja; donosi rješenja u kojima nalaže
rokove za otklanjanje nedostataka sa aspekta zaštite okoliša, prirodnih resursa, zraka, vode,
buke i prirode; obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom.
03. Opis poslova: sudjeluje u izradi prijedloga općinskih propisa iz oblasti komunalne
djelatnosti; sudjeluje u izradi programa i planova iz oblasti komunalne djelatnosti; vodi i
ustrojava evidenciju stambenog i poslovnog prostora na području općine iz oblasti
komunalne djelatnosti; utvrđuje činjenice, vrši obračun i obavlja sve potrebne tehničke
poslove koji prethode donošenju rješenja o određivanju naknade za korištenje građevinskog
zemljišta; sačinjava i ažurira bazu podataka o komunalnoj naknadi; vodi registar obveznika
komunalne naknade; prati kontrolu naplate komunalne naknade; šalje opomene za
neplaćenu komunalnu naknadu i pokreće postupak prisilne naplate; sačinjava izvješća;
surađuje sa Službom za financije, proračun i poslove riznice; na osnovu općinskih službenih
evidencija sačinjava i uvidom na terenu ažurira elektronsku bazu podataka potrebnu za
obračun komunalnih naknada; vrši obračun komunalne naknade, komunalne takse i dostavu
zaduženja vlasnicima stambenih i poslovnih prostora; vrši obračun i drugih naknada
(prekopa javnih površina, zakupa, korištenja zemljišta i druge) u skladu sa općinskim
odlukama; priprema tendersku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama iz
nadležnosti službe te sudjeluje u izradi pratećih akata za istu; odgovoran je za zakonito i
ažurno vršenje poslova na dnevnoj i mjesečnoj osnovi; podnosi pisana izvješća Općinskom
načelniku i Općinskom pravobraniocu o izvršenim dnevnim telefonskim i pismenim
opomenama za plaćanje potraživanja, kao i o naplaćenim potraživanjima na osnovu
poduzetih mjera sa odgovarajućim prijedlozima i sugestijama; odgovoran je za zakonito i
ažurno obavljanje poslova na sedmičnoj i mjesečnoj osnovi; vrši i druge poslove po nalogu
šefa odjela.
04. Opis poslova: obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad Općinskog vijeća,
Kolegija Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća Kiseljak; pomaže vijećnicima u
ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika u Vijeću; preuzima od predsjednika prijedloge
upućene Vijeću i daje ih na daljnju obradu odgovarajućim službama; sudjeluje u pripremi
sjednica Općinskog vijeća, prati realizaciju odluka, rješenja i zaključaka, te drugih akata
Općinskog vijeća; sudjeluje u pripremi sjednica Kolegija i radnih tijela prati realizaciju akata
Kolegija i radnih tijela Općinskog vijeća Kiseljak; obavlja poslove vezane za organizaciju i
održavanje sjednica; obavlja poslove vezane za dostavu i objavu akata donesenih na
sjednicama Vijeća, kao i dostavljanju zaključaka Vijeća nadležnim organima radi njihovog
provođenja; obavlja poslove vezane za financijsku i pravno-tehničku obradu akata vezanih
za rad i poslovanje Vijeća; nadzire pravovremenu dostavu Vijeću izvješća, zatim dostavu
mišljenja i amandmana dostavljenih od radnih tijela, vijećnika i Općinskog načelnika; vodi
evidencije i čuva originale propisa i drugih općih akata Općinskog vijeća i stara se o njihovom
blagovremenom objavljivanju; vodi evidenciju akata poslovanja i čuva dokumentaciju o radu,
prati realizaciju izvršenja strateških ciljeva razvoja općine; vodi evidenciju o aktivnostima
općinskih vijećnika i ostalih ovlaštenih predlagača; uspostavlja suradnju s drugim općinskim
vijećima, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se tiču
rada Općinskog vijeća; uređuje elektronsku bazu podataka Općinskog vijeća; obrađuje
podatke i stara se o rokovima koji se moraju poštovati za prezentiranje podataka na Web
stranici, Internetu i Info-pultu općine; uređuje Službeno glasilo Općinskog vijeća; obavlja i
druge stručne i administrativne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim
propisima koji su mu dati u nadležnost; Tajnik općinskog vijeća za svoj rad odgovara
Općinskom vijeću i općinskom načelniku.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete:
Radno mjesto 01:
– VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja, diploma tehničkih fakulteta (građevinski, arhitektonski, strojarski, tehnološki,
prometni i dr.), društveni: (pravna i upravna struka, ekonomski, fakultet političkih
znanosti),
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Radno mjesto 02:
– VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja, tehnički fakulteti (građevinski, arhitektonski),
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Radno mjesto 03:
– VSS-VII stupanj, pravni fakultet ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja, pravnog ili upravnog smjera
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Radno mjesto 04:
– VSS-VII stupanj ili visoko obrazovanje, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava
studiranja društveni smjer,
– najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničkodobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati, za stručnog suradnika (pozicija 03.), koji obavljaju poslove namještenika u
organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom
SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi
ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Kiseljak sa pozivom na broj: 5/796“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 11.11.19 – 13:39

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK, objavljen u “Dnevnom avazu”, od 08.11. do 11.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 09.11.19 – 9:09

Konkursi u BiH za 5

Pogledajte plata i jada, Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u KJD d.o.o. Maglaj, objavljen u “Oslobođenju”, 07.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 09.11.19 – 9:07

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za imenovanje na upražnjene pozicije u JU “Centar za sport i kulturu Sarajevo”, objavljen u “Dnevnom avazu” , 08.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 09.11.19 – 9:06

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Kantonalnoj javnoj ustanovi “Porodično savjetovalište”, objavljen u “Oslobođenju” , 08.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 07.11.19 – 21:43

Konkursi u BiH za 5

Valjda se nikome ne šteli, pokušaje! Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Poreznoj upravi Federacije BiH, objavljen u “Oslobođenju”, 07.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.11.19 – 22:10

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem vježbenika u radni odnos u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, objavljen u “Dnevnom avazu”, 04.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.11.19 – 22:09

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u općini Stari grad, objavljen u “Dnevnom avazu”, 04.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.11.19 – 22:09

Konkursi u BiH za 5

Konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo, objavljen u “Dnevnom avazu”, 04.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.11.19 – 22:08

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, objavljen u “Dnevnom avazu”, 04.11.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 31.10.19 – 21:45

Konkursi u BiH za 5

Konkurs za izbor i imenovanje direktora J.U. Centra za kulturu Mostar, objavljen u “Dnevnom avazu”, 30.10.2019. godine Prikaži višePrikaži manje

Arhiva