Samo u BiH! Traže radnika sa 15 godina koji ima 5 godina iskustva i položen vozački

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Agenciji za vodno područje rijeke Save, objavljen u Oslobođenju 30.06.2019. godine