LUKAVAC: Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama

Objavljen 24.02.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Konkurišite