Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Centar za socijalni rad” Srebrenik

Objavljen 02.02.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Konkurišite