Javni konkurs za popunu radnog mjesta u JU “Direkcija regionalnih cesta USK-a” Bihać

Objavljen 15.02.2018. godine u dnevnom listu “Dnevni list”

Konkurišite