Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora KJU “Porodično savjetovalište”

Objavljen 25.02.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Konkurišite