Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Objavljen 01.02.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Konkurišite