KONKURSI

Sačekajte par sekundi dok se učitaju najnoviji oglasi ili osvježite stranicuObjavljeno 18.02.20 – 8:57

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Federalnom ministarstvu kulture i sporta, objavljen u “Dnevnom listu” , 15.02.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 18.02.20 – 8:56

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme JP “Zenicagas” d.o.o. Zenica, objavljen u “Oslobođenju” , 15.02.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 18.02.20 – 8:53

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za nominiranje/imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, objavljen u “Dnevnom avazu” 17.02.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 13.02.20 – 10:46

Konkursi u BiH za 5

Poštanski radnici Konjic, Jablanica, Mostar Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 12.02.20 – 23:06

Konkursi u BiH za 5

Pazite ovog konkursa stomatološkog fakulteta Sarajevo! Traže stručni ispit za 8 razreda škole i to za 2 radna mjesta spremačica i garderober. Pa ko to ima stručni ispit a da je završio 8 razreda, kakve su ovo šeme Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.02.20 – 22:25

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za imenovanje Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, objavljen u “Dnevnom avazu” 01.02.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.02.20 – 22:23

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla, objavljen u “Oslobođenju” 04.02.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.02.20 – 22:23

Konkursi u BiH za 5

Evo posla za socijalnog radnika i psihologa, plata 1100 KM, traže još i 2 srednje medicinske škole plata 850 KM

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”, objavljen u “Oslobođenju” 04.02.2020. godine
Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.02.20 – 22:21

Konkursi u BiH za 5

Evo ko ima ekonomsku školu, bujrum
Javni konkurs za prijem u radni odnos u JU “Centar za sport i rekreaciju” na određeno vrijeme, objavljen u “Dnevnom avazu” 04.02.2020. godine
Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.02.20 – 22:20

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem dva stručna saradnika za zdravstveno osiguranje na određeno vrijeme, objavljen u “Dnevnom avazu” 03.02.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.02.20 – 22:19

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem državnih službenika na određeno vrijeme u Grad Bihać, objavljen u “Oslobođenju” 03.02.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.02.20 – 22:18

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, objavljen u “Dnevnom listu” 02.02.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.02.20 – 22:17

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza, objavljen u “Oslobođenju” 02.02.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 04.02.20 – 22:16

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos u JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, objavljen u “Oslobođenju” 01.02.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 29.01.20 – 8:31

Konkursi u BiH za 5

Koji se uslovi traže što se tiče fizičke spreme za prijem u radni odnos pripravnika stražara Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 22:05

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem u radni odnos u JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, objavljen u “Oslobođenju”, 26.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 20:22

Konkursi u BiH za 5

Evo nešto i za Jablanicu
Javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Finansijsko-informatičkoj agenciji, objavljen u “Oslobođenju”, 28.01.2020. godine
Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 20:01

Konkursi u BiH za 5

Imate srednju školu i želite raditi u Ministarstvu, Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta zaposlenika u Ministarstvu bezbjednosti BiH na neodređeno vrijeme, objavljen u “Dnevnom avazu”, 27.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 19:33

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na određeno vrijeme u Poreznoj upravi Federacije BiH, objavljen u “Oslobođenju”, 28.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 19:01

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme u JU “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, objavljen u “Oslobođenju”, 27.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 18:00

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje ZDK, objavljen u “Dnevnom avazu”, 27.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 17:14

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za izbor i imenovanje člana UO JU “Dom zdravlja” Gradačac, objavljen u “Dnevnom avazu”, 27.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 16:42

Konkursi u BiH za 5

Traže mladog stručnjaka od 15 godina sa fakultetom, gdje to ima pa samo u Bosni, Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u “Agenciji za vodno područje rijeke Save” Sarajevo, objavljen u “Oslobođenju”, 25.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 16:38

Konkursi u BiH za 5

Konkurs za izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i dva člana Odbora za reviziju KJKP “RAD” Sarajevo, objavljen u “Dnevnom avazu”, 25.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 16:37

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za izbor i imenovanje Direktora Direkcije za ceste BPK Goražde, objavljen u “Dnevnom avazu”, 25.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 16:37

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za izbor i imenovanje Direktora Kantonalne uprave za šumarstvo BPK Goražde, objavljen u “Dnevnom avazu”, 25.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 28.01.20 – 15:57

Konkursi u BiH za 5

Poruka iz inboxa, hvala svima koji nas prate: "zahvaljujuci vasoj stranici i objavi informacija oko konkursa za zatvor u sarajevu pozvan sam na testiranje fizicke i psihicke sposobnosti. Veliko hvala. Nadam se dobrom rezultatu." Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 24.01.20 – 21:17

Konkursi u BiH za 5

Svako danas može biti direktor, pogledajte ovaj konkurs
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “Komunalno” d.o.o. Banovići, objavljen u “Oslobođenju”, 24.01.2020. godine
Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 24.01.20 – 21:14

Konkursi u BiH za 5

Posao u Kantonu Sarajevo – Javni oglas za prijem radnika, JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, objavljen u “Dnevnom avazu”, 23.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 24.01.20 – 21:13

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za prijem u radni odnos, JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, objavljen u “Dnevnom avazu”, 23.01.2020. godine
Kakanj, Zavidovići, Jelah, Tešanjka, Zenica, Donje Moštre, Olovo
Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 13.01.20 – 17:21

Konkursi u BiH za 5

Semir Efendić zapošljava fotografa, pred izbore da se slika svaki njegov korak i biva objavljen
Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Općina Novi Grad Sarajevo, objavljen u “Oslobođenju”, 13.01.2020. godine
Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 13.01.20 – 17:18

Konkursi u BiH za 5

Ne znam što raspisuju a u medijima se govori da će direktor bit Emir Suljagić, Konkurs za izbor i imenovanje direktora Službe Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, objavljen u “Oslobođenju”, 13.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 13.01.20 – 17:16

Konkursi u BiH za 5

Fahro već počeo upošljavati, plata 9 stoja, Javni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu bezbjednosti BiH, objavljen u “Oslobođenju”, 13.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 13.01.20 – 17:16

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika na određeno vrijeme u Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH, objavljen u Oslobođenju 10.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 13.01.20 – 17:15

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zadravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, objavljen u Dnevnom avazu 10.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 13.01.20 – 17:14

Konkursi u BiH za 5

Javni konkurs za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme u Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK, objavljen u Dnevnom listu 10.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 09.01.20 – 8:36

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja Kladanj, objavljen u “Oslobođenju” 06.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 09.01.20 – 8:35

Konkursi u BiH za 5

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Centar za edukaciju studija i tužilaca u FBiH, objavljen u “Oslobođenju” , 07.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Objavljeno 09.01.20 – 8:33

Konkursi u BiH za 5

Konkurs za prijem radnika u Fondu za zaštitu okoliša FBiH, objavljen u “Dnevnom avazu” , 07.01.2020. godine Prikaži višePrikaži manje

Arhiva